Mark van Stappershoef 3

Vandaag is jarig onze burgemeester

Mark is de situatie vaak wel meester

Ik kom Mark ook steeds vaker tegen

En wat opvalt er is Mark veel aan gelegen

Dat het met zijn gemeente goed gaat

En wat Mark daar dan onder verstaat

Mark is betrokken bij veel in de gemeente

Door zijn verslagen op Facebook te meten

En dat kunnen we ook anderszins zien

Hoe dat gaan we een volgende keer bezien

Het is voor Mark inmiddels nummer drie

En we stellen vast er is nog inspiratie