De Vonder Wondertuin

Bij Kindcentrum de Vonder nu een moestuin

Wordt dus genoemd De Vonder Wondertuin

Dat is wat ik middels dit bericht rond bazuin

We hebben dus in Riel weer een nieuw fortuin

Natuurlijk in de breedste zin van het woord

En dat is wat aan dit project namelijk bekoort

Het is ook het verleden naar nu brengen

Wat vroeger gewoon was overbrengen

En het verbinden van diverse generaties

Verbouwen op het akkerland waren prestaties

En dat gebeurt nu dus ook op micro niveau

En dan zeggen wij in Riel meteen chapeau

Van het akkerland naar de Rielse basisschool

Wij van de Rielse school wij hebben altijd jool

Dat was het lied van heel veel jaren geleden

En wordt dus ook overgebracht naar het heden

Ieder nieuw initiatief zorgt voor verbinding

En dat verdient dan meteen waardering

Reden dus voor opname in deze rubriek

Althans vanuit de schrijver dezes optiek