Hilde Hoogendoorn 2

Je vriend gebruikte ChatGPT                                                         

En ik dacht bij jou ik dus nie

Belangrijk dat we het zelf bedenken

Op eigen wijze aandacht schenken

Het is zoals met iedere sport

En dat geldt dan ook onverkort

Het gezegde is oefening baart kunst

Dat beschouwen we als een gunst

Dat geldt ook voor voetbal en hockey

En in deze natuurlijk ook voor poezie

Ik ben niet zo thuis in de hockey humor

Alleen in het voetbalkleedkamer decor