Riel in het Tilburgs Stadhuis

Met veel Rielenaren naar Tilburg getogen

Het was een vorm van gepast betogen

In het Tilburgs Stadhuis de raadszaal vol

Het vooruitzicht voor Riel eist haar tol

Een migrantenhotel gewoon om de hoek

Dan is het Boerenverstand voor ons zoek

Dat onderscheidt blijkbaar Tilburg van Riel

De Rielse gemeenschap toonde haar ziel

Belangenvereniging Riel had zich goed voorbereid

Het dorp Riel toonde volop haar eensgezindheid

Petitie met 1500 handtekeningen aangeboden

De Rielse moraal was nodig en werd geboden

Diverse Rielse sprekers kwamen aan bod

Vertelden over het individuele en algemene lot

Je kunt niet meer dan het maximale doen

En nu is het wachten op het Tilburgse fatsoen