Voab Legends 36 Kick off 2  2024

Er is weer een nieuw seizoen daar

De Legends staan veelvuldig klaar

De eerste opkomst zelfs dertien man

Zegt veel over we hebben er zin an

Benieuwd weer naar het concept

Het begint natuurlijk met respect

Voor elkaar en de opponenten

Niet terug kijken naar antecedenten

En daarom trots op de teamgenoten

Zo gaan we gewoon door onverdroten

Eerst straks nog fluiten bij Voab

Vermoedelijk op gras en niet het zoab