Het Orakel van de Goirlese Politiek 1

De man is geen vriend van mij

Maar toch voor hem rijmelarij

Ik heb hem een jaar gadegeslagen

Tijdens meerdere beraadslagen

En met name in raadsvergaderingen

Viel me op de langdradige bespiegelingen

Ik hanteerde plots de term zelfbevlekking

Dat was een heel spontane overweging

Zelfbevlekking te zien als multi-interpretabel

In de politieke reeks het orakel als parabel

De Beatles zongen over The Fool on the Hill

Als we verder beschouwen het is een skill