LRG Harry van de Ven 2

Inmiddels voor Harry nummer twee

Dat mag wel met een dergelijke CV

Harry van de Ven is politiek geëngageerd

Dat heeft mij het afgelopen jaar geleerd

Al is Harry dan niet meer politiek actief

Harry is in het gebeuren zeker niet passief

Bezoekt nagenoeg altijd de partij vergadering

En heeft op prudente wijze deelneming

En doet zelfs via het LOG verslaglegging

Maar dan wel politiek neutraal is zijn stelling

De kans voor Harry bestaat op nummer drie

Dat wordt dan bij LRG ook een trilogie