Eddy de Swart 2 voorzitter

Recent was hij jarig Eddy de Swart

Het eerste rijm was al een start

Praeses werd je toen genoemd

En nu ben je als voorzitter benoemd

Het studentikoze straalde nog op je af

Daar zijn we nu dus inmiddels vanaf

Dat zie ik als praeses naar voorzitter

En vaak lijk je wel een tweepitter

Met veel energie en elan besturen

Het bestuur en veel meer sturen

Ik heb een keer wat geopperd

En dat nadat ik flink had gemopperd

Ik wil de volgende periode wel blijven

Ook dat te bevestigen in dit rijmen