Corne de Rooij 3

Vandaag geen rijm voor Sinterklaas

Nee het wordt een geheel ander relaas

Over welke pet gaan we nu schrijven                                   

Als we voor Corne weer gaan rijmen

Tot nu toe ging het over de herenboer

Maakt hij van grond soms paarlemoer

Corne komt ook regelmatig in de krant

Loopt dat dan soms bijna uit de hand

Ik moet Corne nog beter leren kennen

Daartoe blijven wij de waarheid verkennen

Daar gaat het om naast rechtvaardigheid

En die wordt dan ook altijd bewaarheid

En dat ongeacht bloedgroep of achtergrond

Het gaat in het leven over meer dan grond