Toon Schellekens

Het is het eerste rijm voor Toon

Die ik voor zijn verjaardag toon

Toon ook een man van de gemeenschap

Daarvan gaf hij zich heel lang rekenschap

Ik geef nu de voorkeur aan VV Riel

Dat was onder andere zijn profiel

Toon was vele jaren bestuurslid

En bracht daar veel techniek op de rit

Dat had te maken met zijn professie

En dat bracht voor zijn club progressie

En als bestuurslid komt van alles voorbij

Daarom dit plaatje en voor Toon rijmelarij