Roy van Gorkom 4

Het leven een vlucht genomen

Wat is Roy van Gorkom overkomen

Inzetten voor Belangenvereniging Riel

Kort erna wederom een ander profiel

De betrokkenheid bij de omgeving is groot

Had hij dat van tevoren ook begroot

Bloed kruipt waar het niet gaan kan

Dat overkomt Roy dus inmiddels dan

Zet zich in voor de Gools Rielse politiek

Ervaart nu ook de bijzondere dynamiek

Je inzetten voor de gemeenschap

Daarvan geef hij zich ook rekenschap

En dat doet Roy dan ook met verve

Dat zal niemand voor hem bederven