Voab Legends 30 Robby

Robby staat niet op de Voab kalender

Dat is curieus en toch heel bijzonder

Dat is natuurlijk een slip of the pen

Want zoals ik S.V. Voab inmiddels ken

Een organisatie die loopt als een tierelier

Voetballen sportiviteit en ook vertier

Robby maakt daarop geen uitzondering

Is eigenlijk van S.V. Voab een verbijzondering

Robby voorbeeld van deze voetbalvereniging

Voor beiden heb ik dan ook waardering