Geert Wilders 1

De zelfbenoemde koelkast van Geert

Wat heeft het ons tot nu toe geleerd

De kiezer koos voor een rechtse coalitie

Duidelijk bij de verkiezingen met ambitie

Geert heeft al 20 jaar een programma

En dat was al zolang toch zijn dogma

Wat gaat Geert daar nu mee doen

Wat doet hij dan nu uit goed fatsoen

Een heleboel punten zijn niet rechtsgeldig

Dat maakt Geert voor andere partijen ongeldig

De wet staat natuurlijk op nummer één

Dat snapt iedereen toch wel meteen

Kan de kiezer wel op Geert bouwen

Is er in hem nog genoeg vertrouwen

Spreken we hier nu dan van kiezersbedrog

Het blijkt niet te kloppen Geert zijn politiek log

Aan wie dient Geert dat te verantwoorden

Bij de eenmanspartij PVV te verwoorden