Belangenvereniging Riel

En weer een nieuw profiel van Riel

En dat is Belangenvereniging Riel

Samen zorg dragen voor het dorp

En dat alles binnen een Kaaiworp

Want daar gaan we allen prat op

Dat is Riel gewoon in een notendop

En die gemeenschap moet intact blijven

Voor hen die hier wonen en verblijven

Riel verbonden door eensgezindheid

Dat was toen en nu en voor altijd

Geboren en getogen is niet van belang

We hebben allemaal dezelfde aandrang

Trots zijn waar en hoe we hier leven

De ruimte het dorpse de natuur beleven

Die waarden willen wij intact houden

We werken eraan om dat te behouden