Liselotte Franssen 2

Vorig jaar een rijm voor de eerste keer

We melden ons voor jou nu weer

Bij jouw verjaardag in 2022 niet bekend

Of je weer als wethouder werd onderkend

Daarna ben je met vlag en wimpel geslaagd

Momenteel wordt er politiek beraadslaagd

Hoe de coalitie er vervolgens uit gaat zien

Er viel in het Brabants Dagblad meer te bezien

Liselotte Franssen jij werd met name genoemd

Jouw ervaring en talenten werden benoemd

Ik heb vertrouwen in jou en je partij LRG

En dat baseer ik op een heel lange CV