Ad Cleijsen Mr 64

Het gaat om een bijzondere foto

En wat is hier dan het motto

Het gaat om herinneringen delen

Dan kan privacy niet verdelen

Voor mijn neef een felicitatie

Dat middels een FB registratie

Het stond me op deze manier vrij

Ook voor jou op deze plaats rijmelarij

Ik had de bay met konijn al eerder gezien

Blijkt het nu mijn volle neef goed bezien

Dat komt omdat je in de historie duikt

En kijk wat er dan allemaal toch ontluikt

Ook jij bent nu een Mr Sixty Four

Even bij stil staan het leven gaat door

Want Kijk naar de ziel van Riel

Was lang geleden ook jouw profiel