Sander Huijbregts

Sander Huijbregts is ook kampioen

Sander in een roes, in goeden doen

Wie had dit nu van Sander verwacht

Als degelijke verdediger hoog geacht

Zijn rushes langs de lijn ook bekend

Zijn snelheid ontegenzeglijk onderkend

Wat een mooie prijs in jouw carrière

Samen met jouw maten heel populair

Een combinatie van routine en talent

Een team dat wellicht werd miskend

Dat heeft Sander en friends gelogenstraft

Ze hebben het toch maar geschafft

En kijk nou eens goed naar de foto

Wesley Sneijder erbij als lotje uit de toto