Voetbalkantine 11 Johan en de vrouwen

 

Ze voelden zich eerder al slachtoffer

Nu zijn ze terug al weer een offer

Ze worden namelijk geslachtofferd

Het lijkt dat ze zich hebben opgeofferd

De dames die ten tonele verschijnen

Heleen  Merel  Leonie zij misprijzen

Johan luistert gewoon geduldig toe

Hij neemt het dus op de koop toe

En begijpt dat het indirect slikken

Het gevolg is van zijn eigen verslikken

Maar dan is ineens Eva weer een loeder

Een redactielid en Eus waren Johan’s hoeder

Is dit een indirecte reactie van Talpa

Met de mannen een gedeeld mea culpa