Tony alias Driek van den Elektriek

We hadden in Riel een debutant

Bij het tonpraten in Kaaienland

Tony den Ouden een personificatie

In de vorm van een electrificatie

Tony was Driek van den Elektriek

Een transformatie geheel intrinsiek

Hij positioneerde zich heel energiek

Het ging van zwakstroom tot E-bike

En over een hulpmiddel the ladies like

Dus bij deze ook op dit Riels platform

Chapeau voor ‘n debutant in bloedvorm

Bij deze ook complimenten aan SOCK

Carnaval staat in Riel weer op de bok