Ik schreef eerder al een keer

Dat doe ik nu hier weer

Over een bijzondere familie

Al ruim 50 jaar in Riel domicilie

Jan Huijbregts kwam vanuit Tilburg

Jo uit Riel nu de overkant van de brug

Hun Heidehoeve zal velen bij blijven

En daarom ook voor Jo en Jan rijmen

Jan en Jo zijn nu niet meer

Het strekt hen tot enorme eer

Ik keek naar Jan’s overlijdenskaart

En in het dorp Riel onvervaard

Hoe familie Huijbregts aanwezig is

Een heel bijzondere nagedachtenis

Wat mogen Jo en Jan trots zijn

Met hun voltallige nageslacht in lijn

Jan Huib Jan Huijbregts werd 95 jaar

Achterkleinkinderen gaat door alsmaar

De nalatenschap die Jo en Jan achterlaten

De Huibjes in bijna alle Rielse straten