Paul Spapens 1

Paul congrats met je verjaardag

 

In Alphen een eerste ontmoeting

Bij het Pestkerkhof de begroeting

Bij 75 jaar Brabantse Heemdagen

Over bijzondere verhalen en sagen

Dat is natuurlijk wel heel curieus

En wellicht te noemen omineus

We zagen Paul op locatie vertellen  

Over zijn passie aan het vertellen

Paul zich toegelegd op historie

Gaat vaak gepaard met mysterie

Paul is zelf ook veel geschiedenis

Volgende keer terug naar zijn basis