Voab Seniorenvoetbal 5

Ik ben nu aan het evalueren

Wat de eerste 6 weken leren

Het heet Voab Seniorenvoetbal

Het draait niet alleen om de bal

De gehele week op de app berichten

Die het wereldnieuws belichten

Soms ook nieuws van een ander niveau

En soms voelt het als in een flow

Het ene na het andere bericht

En als ik de meeste dan belicht

Dan heb ik er nu maar over gedicht

Het team is dus weer aangelicht

Ik denk dat ik in een andere app beland

Die dan door 1 man wordt bemand

Deze wordt nog opgenomen in het blog

Dit is nummer vijf in het Senioren log