Expositie Real Riel

Tezamen met de documentaire exercitie

Is er ook een Rielse foto/kunst expositie

De documentaire vindt plaats in de Leybron

De expositie in de kerk, een spirituele bron

Riel wordt zo breed mogelijk in beeld gebracht

Deelname exposanten verwacht en onverwacht

We hebben nog steeds ruimte in de kerk

De ziel van Riel er is geen paal of perk  

Bent u wellicht ook in deelname geïnteresseerd

Berichtje naar Www.zielvanriel.nl er wordt gereageerd