Jeroen Rasenberg Golfdag Willem II

Jeroen vroeg om een verslag

Van de recente Willem II golfdag

Daartoe had ik niet de inspiratie

Maar met deze foto wel motivatie

Om het voor Jeroen persoonlijk te maken

Hij wist ons met zijn outfit toch te raken

Jeroen getooid in een shirt van andere tijden

Bloed zweet en tranen, weet ook te kastijden

Wat ons leert denk aan de roem en glorie

Voor Willem II komt vanzelf weer de victorie

Jeroen woensdag jongstleden prominent

Middels deze rijmelarij nu een compliment

Ik kon je niet vinden op social medium Facebook

Daarom maar op Linkedin het zakelijke dagboek