Miranda Rijnen 8 en tapuiten

Voor Miranda in de Lente

Legt zij ook extra accenten

Em dat gebeurt fotografisch

Maar dan ook prozaïsch

Zij beschrijft hoe vogels fluiten

Het aanschouwen van tapuiten

Haar geduld wordt dan beloond

Dat heeft zij dan ook aangetoond

Miranda is dan geheel in de natuur

Haar hart dan in vlam en vuur

Bij de een is het onderwerp mensen

We willen haar nog veel vogels wensen