Jeroen Witters

Waarover spraken zij

Daarom nu rijmelarij

Peter en Henk heimelijk

Het oogt zelfs vaderlijk

Jeroen zou een zoon kunnen zijn

Qua leeftijd althans zonder gein

Een wedstrijd van het Sponsorteam

Peter zelfs in het kostuum , esteem

Het gaat om een anekdote

Waar we samen van genoten

Maar wat het onderwerp was

Dat ben ik toch kwijt alras

Zou het bij Jeroen of Peter bekend zijn

Herinneringen uit het voetbaldomein

We praten weer over 6 jaar geleden

Een behoorlijke tijdsprong tot het heden