Rick van Berkel

Rick gefeliciteerd met je verjaardag

Een dubbele felicitatie op deze dag

In 2021 was er op broer en zussendag

Voor jou en broer Dave wat je zag

Rijmelarij over jullie band met VV Riel

Inmiddels heb jij een geheel ander profiel

Je bent niet meer als speler actief

Maar je bent zeker ook niet passief

Je hebt Riel 2 onder je hoede genomen

Wat ons in 2010 met Dave was overkomen

Dat heb jij nu ook met je mannen gepresteerd

Tweemaal promotie heeft het ons geleerd

Mooi dat je je op deze manier hebt ingezet

Benieuwd ben ik naar je volgende (in)zet