Max Snels 60 jaar

 

Een bericht van Christine voorbij

Ik meteen weer aan de rijmelarij

Er is namelijk een aanleiding

En dan kom ik in de verleiding

Vriend Max vandaag zestig jaar

Dus meteen in de pen dat is klaar

Max ken ik reeds veertig jaar

Met Thom op ‘t veld en Max in de zaal

Voetbal was het voor ons helemaal

En dan bouw je samen iets op

Dat voelt zo ook later non stop

Als je elkaar ergens ontmoet

Met Carnaval of in de kroeg begroet

Dan denk je aan toen , het verleden

Dan zit het goed tot aan het heden