Voab Legends 3 Een debutant

Ralph congrats met je verjaardag

En sportief een bijzondere dag

We hebben een debutant

En zeker geen dilettant

Ralph de 45 jaar bereikt

En kun je zeggen geijkt

Dat is multi interpretabel

Het lijkt wel op een parabel

Ik heb Ralph zijn CV gezien

Hij past precies in de scene

Was hij spits bij VOAB 1

Dan is hij inpasbaar meteen

En wat dan de 3e helft betreft

Is het Ralph die zichzelf overtreft