Arthur van der Kwartel Paul Coehorst

Wordt het nu een duo

Oftewel tweemaal mono

Voor beiden reeds nummer 1

En dan denk je toch meteen

Gaan we dat nu weer doen

Gewoon voor goed fatsoen

Nee ik besluit nu bij deze

Want gaan ze het wel lezen

Om het hier dan bij te laten

Een belofte kan ik achterlaten

Volgend jaar mono nummer twee

Voor de tonprater en de man van Willem II

En dan schiet me nog iets te binnen

Ook jarig Irene vanaf den beginne