Afscheid Vitron collega’s

Afscheid nemen moet je altijd goed doen

Dan blijf je ook altijd in goeden doen

Dat heeft het leven mij geleerd

Die ervaring altijd gewaardeerd

Deze uitnodiging middels rijmelarij

Want het staat u natuurlijk vrij

Voor u en de collega’s deze invitatie

Of dit bericht leidt tot appreciatie

Een bijzondere periode achter de rug

Vandaar vanaf 1 juni 2020 deze brug

Het is al weer een hele tijd geleden

Dat doet niets af aan het verleden

We zien wel of er interesse bestaat

Voor een afscheid is het nooit te laat

             

         1  3  1982     1  12  2020