Corné de Rooij 2

 

Corné terug in de politiek

Het is een bijzonder dynamiek

Corne nam afstand van het CDA

En nu terug en nog niet bijna

Nee meteen de tweede partij

Hij verdient dus ’n tweede rijmelarij

Het is wel een heel aangaan

Naast zijn drukke zakelijke bestaan

Corné zal toch de kartrekker zijn

Dat is toch wel in de te verwachte lijn

Corné  met zijn boeren- en politieke ervaring

Met jong en populair talent de nieuwsgaring

Waar zijn we nu dan politiek aanbeland

Gaat het om Boeren- of Gezond verstand

Wij gaan Corné en zijn partij volgen

Of hij de ingezette koers kan opvolgen