Arno de Laat 2

Jarige Arno de Laat

Gewoon wat prietpraat

Wel serieus bedoeld

Voor Arno goed bedoeld

De historie afgestast

Wat beiden dan past

Wat gevreeen in Riel

Dat was zijn profiel

En nu in de politiek

Arno is van de ethiek

Loyaal aan zijn partij

Arno van de Arbeiderspartij

Arno staat ergens voor

En gaat daar op door

In vers 3 nader belicht

Dus er komt nog een gedicht