Jan Versmissen 4

Kijk Jan is weer in beeld

En kijk hoe hij dat verbeeldt

Hoe kijken we er tegen aan

Is zijn masker nu blijven staan

Was Jan bij Carnaval van de partij

U begrijpt daarom weer rijmelarij

Ik zie bij de Action zijn gekke bek nog

Dat doen we in een volgend blog

Gewoon om wat terug te kijken

En ook om Jan zijn CV te bekijken

We zijn blij dat hij er weer is

Blode Jan is toch geen gemis