Sjak de Volder 2

De plaatjesmachine is nu gestopt

Sjak ook als verhalenverteller ontpopt

Ik ken Sjak eveneens van de Vedettes

En ook onderdeel van de Legends

Op Facebook van zijn  berichten

Verjaardagen van Vedettes belichten

Ik mocht er al aandacht aan besteden

Als virtueel supporter kon u dat lezen

Deze bijdrage nu vanuit de Legends geschreven

Wat gaan we nog met dat team beleven

Dan kunnen we nog meer op Sjak inzoomen

Zijn er nog meer coryfeeën te benoemen

Dat gaan we terug zien in versie drie

Sowieso volgt er voor Sjak een trilogie