Frank de Brouwer 4

Frank de Brouwer hij is de verlosser

Hij maakt alles in deze tijd wat losser

Dat gaat van liefde tot aan de pastoor

Frank hij gaat inderdaad maar door

En Rita Bakker in deze zijn lieve vrouw

Zij blijft hem steunen en blijft trouw

Wie weet is zij hier ook het genie

En dan ook Frank de Brouwer zijn evenknie

We zien het ook dit jaar weer in 2022

We blijven ook nu natuurlijk geduldig

Want zonder bespiegeling van het leven

Is er veel te weinig voor Frank en velen