Koloniale verleden

Het koloniale verleden

Van toen naar het heden

Ben je kort van memorie

Kijk dan naar de historie

Bekijk deze video

Dan heb je animo

Voor de geschiedenis

En ontstaat begrip door kennis