Hoefsmid onwrikbaar

Het gaat in deze om wilskracht

Dat geeft je gewoon macht

Ik kan er uit ervaring over meepraten

De hoefsmid kon zelfs bestraten

Gezondheid had hem helaas verlaten

De parallel met de fietsenmaker loslaten

Het kon nog met deels functionerende ledematen

Herinneringen die het verleden heeft nagelaten

Deze vergelijking zult u later begrijpen

Ik wilde er nu al op terug grijpen