Charmaine ter Beek

Met de maten eten bij Mozes

Sluit om 20.00 uur door het virus

Kort na weer een persconferentie

We maken ons geen illusie

We zien een aantal bekenden

En natuurlijk ook onbekenden

Je wordt door Charmaine gescreend

Dan wordt er digitaal bevriend

Het getuigt dan van normaal fatsoen

Om meteen een rijmpje te doen

Het was niet onbekend maakt onbemind

Het was digitaal bekend voelde bemind

We dienen het niet letterlijk te nemen

Charmaine gaat nog meer vernemen