BrakelĀ  KerkeindĀ  ZandeindĀ  dorpskernen Riel

Dorpskern een is Brakel

Dat alles via het orakel

Dorpskern twee, Kerkeind

En nummer drie, Zandeind

De leeftijd niet te beschrijven

Riel zou wel altijd blijven

Het Kerkeind werd de Kerkstraat

Zoals het nu nog steeds bestaat

Zandeind bleef in de oude staat

Wat u daar althans onder verstaat

Er wordt op het Zandeind veel gebouwd

Als de originaliteit niet wordt verbouwd

En de boerderijen en land intact blijven

Dat Brakel, Kerkeind, Zandeind beklijven