Bas Schellekens

Jarige Schellekens, roepnaam Bas

Waarom rijmelarij nu dan pas

Ik had jou al langer in het vizier

Dat is echt waar zonder gemier

Familie Schellkens van het Zandeind

Zolang als ik weet en dat zonder eind

En ook jij bent een boer in hart en nieren

Gewoon een modern bedrijf bestieren

Jij deelt al het moois van het boerenleven

Wat jij in je bedrijf en op het land kan beleven

Recent nog je dochter de koeien knuffelen

Al vroeg aan het boerenleven snuffelen