Pasen

Dagen van bezinning

En van ontspanning

Van herbeleving

Van wederopstanding

Moet je dan christen zijn

Of katholiek in die lijn

Het is gewoon geloven

En jezelf en anderen beloven

De invulling van het leven

Voor en door anderen beleven