Dichterbij   Helikopter Dorpsgenoten

Opgedragen aan Dirk Oomen

Dat het u moge bekomen

Met dank aan de overige hoofdrolspelers

Vroeger al had Riel beste toneelspelers

Toneelclub “Ontwikkeling door Vermaak”

Nu via Facebook digitaal volksvermaak

De haan kraaide geen drie keer

De haan kraaide wel twintig keer

U kent natuurlijk het bijbels verhaal

Van Petrus na het laatste Avondmaal

Hij verloochende tot drie maal Jezus

Bij dorpsgenoten ontstond ook een thesis

Een helicopter werd gespot

Wat was nu ons lot

Van het een kwam het ander

Van medestander tot tegenstander

Van helicopter naar haan

Van luchtbuks tot dorpsbestaan

Ontstond er nu bij menigeen irritatie

Of was dat een verkeerde interpretatie

Het gaat niet om verblinden

Het draait om verbinden

Veiligheid of blijheid, was het Buurtpreventie

Of Dorpsgenoten, Jan verleent iedereen absolutie