Zon in de Leij

Zon zorgt voor schaduw

Nu zelf naast de schaduw

Het is een weerspiegeling

Een zonnige flikkering

Het is in de Rielse Leij

Die draagt hier aan bij

Natuurlijke symmetrie

Brengt je tot euforie