Wilma van den Brand Sprangers

Jarige Wilma Sprangers van de Brandt

Waar is zij nu dan weer in beland

Ik zag haar in commissie Kerkeinders 50 jaar

En nu is Wilma Sprangers toch weer daar

En wel in het bestuur van de Stichting SOCK

Een opleving klinkt toch als een klok

Ze schuift aan als enig vrouw

Daarin is ze blijkbaar niet flauw

Het zegt iets over haar kwaliteit

Dat ga ik ondervinden te zijner tijd

In ieder geval aanzet naar nummer twee

In het jaar des Heren 2020 plus 2