Vrijwilligersdag Carel de Roy 2021

Vrijwilligersdag 2021 van Carel de Roy

Een Heemkundekring van allooi

Jaarlijks de vrijwilligers geïnviteerd

Voor wat zij hebben gepresteerd

Sinds jaren weer een dag in Riel

Een wandeling was het profiel

En ook vervoer met Paula’s huifkar

Ley, Riels Laag, mooi Riel onder de radar

En wat een gastvrijheid bij Ineke en Joost

Bij ontvangst en afsluiting hier verpoosd

Jan van Eijck was weer in grootse vorm

Als geijkt gids weer een geweldig perform

Unieke geschiedenis konden we bekijken

Bij Kitty en Wim industrieel vergelijken

Louis zorgde voor de techniek

Van de film Alphens en Rielse epiek

En vervolgens Jos, Annet, Kees en Sjaan     

Door hen werd de aankleding gedaan

Jozef, Luc, Jan en Diane zorgden voor de registratie

Via posters, Ons Weekblad en met film en fotografie

Het natje en droogje ook uit de oude gemeente          

De Boerenschuur en Café Welkom dat weet je

Prachtig weer, het voelde gewoon als een geschenk

Verbinding Alphen en Riel, groeten Frans en Henk