Vogelkooi van Jack

Het begon met een vogelkooi

Jack heeft het octrooi

Er ontstaat een polemiek

Wat heb ik nou aan mijn riek

De woordenschat explodeert

Relatie dorp en stad erodeert

Niet in letterlijke zin hoor

Ik hoor de reacties al in koor

Dan worden de rijen gesloten

Jack, de vogelkooi is als gegoten