Ton BerbenĀ  Carel de Roy

Ton Berben is geen vriend van mij

Maar toch ontvangt hij rijmelarij

Ton is namelijk mede bestuurslid

En ook wel een man met pit

Dat toont hij niet heel vaak

Maar soms is het wel raak

Hij bekleedt de functie van secretaris

Dan ben je een bestuur archivaris

Past prima in een heemkundevereniging

Tussen het verleden en heden hereniging

Ton is volgens mij toch een immigrant

Jaren geleden in Struivenbakkersland beland

Ik ken Ton dan wel nog niet zo lang

Hij is in het dorp volop aan de gang

Dat is een prima vorm van integreren

Kan heel goed na het immigreren