Mevrouw Trees Cleijsen-Stabel

Mevrouw Trees Cleijsen in memoriam

Een bericht wat recent voorbij kwam

Zij heeft de leeftijd van 98 jaar bereikt

De oudste Rielse inwoner blijkt

Vijftig jaar lang deed zij een rondje Riel

Weekbladen bezorgen, zij was heel mobiel

Alle weersomstandigheden werden ontzien

Zo kunnen we dat toch gewoon bezien

Ook bestierde Trees heel lang de gymzaal

Schoonmaak en beheer was de moraal

Trees verscheen op vele plaatsen in Riel

Als vrijwilliger en in werk met hart en ziel

Vijfentwintig jaar ook als verkeersbrigadier

Trees heeft veel bijgedragen aan Riel en zo fier

Tot een zeer respectabele leeftijd actief

Voor haar gehele leven illustratief

En het bezorgen van de weekbladen

Nu door zoon Kees al vele jaren

Een bijzondere activiteit door de familie

Daarom middels dit rijm de appreciatie