Thom van Dongen

En dan stel je vast de parallellen

Die gedurende het leven vergezellen

Het gaat om normen en waarden

Die je gedurende je leven bewaarde

Het is onder andere sport die verenigt

En in doen en laten ook bevredigt

Gebracht tot voorzitter van de plaatselijke VV

Dat hebben we ook samen op onze CV

De identieke wijze van mensen leiden

En naar een gezamenlijk doel begeleiden

Niet door andersdenkenden laten beïnvloeden

Maar volgens je eigen mores alles bevroeden

Dat herkennen we zeker ook in elkaar

Daarom in dit rijm voor jou deze egard